Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Ο Χορός της Σφαίρας
 Ο Άλιος και Λαοδάμας ,
 οι γιοί του Αλκίνοου χορεύουν 
της σφαίρας τον χορό 
στο νησί το νηών το θαυμαστό!

 θ οδύσσειας....

Ἀλκίνοος δ' Ἅλιον καὶ Λαοδάμαντα κέλευσε 370

μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν.

οἱ δ' ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο,

πορφυρέην
, τήν σφιν Πόλυβος ποίησε δαΐφρων,

τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα

ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ' ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ' ἀερθεὶς

ῥηϊδίως μεθέλεσκε, πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσθαι.

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σφαίρῃ ἀν' ἰθὺν πειρήσαντο,

ὀρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ

ταρφέ' ἀμειβομένω· κοῦροι δ' ἐπελήκεον ἄλλοι

ἑσταότες κατ' ἀγῶνα, πολὺς δ' ὑπὸ κόμπος 


 Ο Χορός των 9 Κριτών!

 θ Οδύσσειας.

....αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν,

δήμιοι, οἳ κατ' ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα,

λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ' εὔρυναν ἀγῶνα. 260

κῆρυξ δ' ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν

Δημοδόκῳ· ὁ δ' ἔπειτα κί' ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι

πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηθμοῖο,

πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς

μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ. Ματίς, «Ο χορός», 1910. Η χορευτική κίνηση
αποδίδεται με το ρυθμό στις καμπύλες των χεριών
και των σωμάτων αλλά και με την επανάληψη στο
χρώμα

1 σχόλιο:

Εδώ Ομηρούπολη Ονειρούπολη