Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Ο Διομήδης για τη ΦιλίαΗ ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΔΙΟΜΗΔΗ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
  Albert Wolff, 1853 

Αναφέρεται από τον Αριστοτέλη στα Ηθικά  Νικομάχεια για τη φιλία. 

Κ Ιλιάδος 224
σύν τε δύ' ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ' εἴ πέρ τε νοήσῃ
ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις.

Όταν πηγαίνουν  δυο μαζί , προνοεί  ο ένας για  το επικερδές
αλλά όταν μένει μονάχος, ακόμη και αν σκεφτεί,
νωθρός  ο νους και  ισχνή είναι η μήτις


Ομηρικά Αποφθέγματα