Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Οι Λωτοφάγοι

File:Robert Duncanson - Land of the Lotos Eaters.JPG

Robert Duncanson - Land of the Lotos Eaters

Οι επιλήσμονες... λωτούς φάγουσι  και πίνουσι διαρκώς ξεχασθέντες σε ιχθυόντες πόντους και λωτών νησιά


ἔνθεν δ' ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖσ' ἀνέμοισι
πόντον ἐπ' ἰχθυόεντα· ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν
γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ' ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν.
ἔνθα δ' ἐπ' ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ' ὕδωρ,
αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι.
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ' ἐπασσάμεθ' ἠδὲ ποτῆτος,
δὴ τότ' ἐγὼν ἑτάρους προΐην πεύθεσθαι ἰόντας,
οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες,
ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ' ἅμ' ὀπάσσας.        90
οἱ δ' αἶψ' οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν·
οὐδ' ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ' ἑτάροισιν ὄλεθρον
ἡμετέροισ', ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι.
τῶν δ' ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν,
οὐκέτ' ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι,
ἀλλ' αὐτοῦ βούλοντο μετ' ἀνδράσι Λωτοφάγοισι
λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι.
τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ,
νηυσὶ δ' ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας·
αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους        100
σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν ὠκειάων,
μή πώς τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάθηται.
οἱ δ' αἶψ' εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον,
ἑξῆς δ' ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.


ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ.... αυτοί που ξεχνούν

Θεών αγορά


Ραψωδία α : Θεών αγορά. Αθηνάς παραίνεσις προς Τηλέμαχον. Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη

να προσέχεις τις Λέξεις και το γράμμα Α
για δένδρα του Νου γερά
α Οδυσσείας

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ' οὐδ' ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.        10

ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
τὸν δ' οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,
νύμφη πότνι' ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,
ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
ἀλλ' ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην, οὐδ' ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ' ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ' ἀσπερχὲς μενέαινεν        20
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
ἀλλ' ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ' ἐόντας,
Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ' ἀνιόντος,
ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
ἔνθ' ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
τόν ῥ' Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν' Ὀρέστης·        30
τοῦ ὅ γ' ἐπιμνησθεὶς ἔπε' ἀθανάτοισι μετηύδα·

Οδυσσέας

Φωτογραφία: Χωρίς μέτρο, αυτογνωσία, προσπάθεια και προσμονή ,δεν υπάρχει Γνώση, γιατί δεν υπάρχει… Νηφαλιότητα,  ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ.

Ο Οδυσσέας είναι η Πολύχρωμη Σκέψη ενός καθαρού ΝΟΥ!


Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 η καθαρότητα της Πολύπλευρης Οδυσσειακής Σκέψης. 


Σύνδεση εξωτερικής   λογικής και γνώσης εσωτερικής.

Χωρίς μέτρο, αυτογνωσία, προσπάθεια και προσμονή ,δεν υπάρχει Γνώση,
 γιατί δεν υπάρχει… Νηφαλιότητα, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ.

Ο Οδυσσέας είναι η Πολύχρωμη Σκέψη ενός καθαρού ΝΟΥ!


Οδυσσεύς

Ποιος είναι ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ;


Οδυσσέας είναι ένας Άνθρωπος της ΓΝΩΣΗΣ


Η πολύχρωμη πολυμήχανη σκέψη, η στρατηγική


Ο ΝΟΥΣ του ανθρώπουODYSSEUSHOMERLAND


Ομηρική Πολιτεία


Οι διαχρονικοί χαρακτήρες των Ομηρικών Επών και 


τα ΟΝΟΜΑΤΑ τους


Σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο στο διηνεκές της γνώσης και της ιστορίας.


Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Αχιλλέας και Πρίαμος


Ο Πρίαμος έπειτα από  προτροπή της Ίριδος , έρχεται να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να του επιστρέψει το νεκρό σώμα του Έκτορα. Στο στρατόπεδο των Αχαιών μπήκε συνοδευόμενος από τον ψυχοπομπό Αργοφονιά Ερμή, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ιλιάδα. Ραψ. Ω.
Στον πίνακα βλέπουμε το κηρύκειο του Ερμή, ο καλλιτέχνης πρέπει να είχε μελετήσει πολύ καλά τα Ομηρικά Έπη.
Alexander Andreyevich Ivanov (1806-1858).


Μια από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές τής Ιλιάδας είναι αυτή που όπου ο συντετριμμένος

 Πρίαμος μεταβαίνει στον Αχιλλέα, πέφτει στα πόδια και τα φιλάει. Ο Αχιλλέας

 συγκινείται απ’ τα λόγια τού τραγικού γέροντα βασιλιά και θρηνούν και οι δυο για τα

 αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν. Αμέσως μετά τον σηκώνει από κάτω με σεβασμό,

 λέγοντάς του συμπονετικά, αλλά και με θαυμασμό 

"Άμοιρε εσύ και που ποτίστηκες πικρά φαρμάκια τόσα! Μονάχος να ‘ρθεις πώς το 

βάσταξες στ᾿ Αργίτικα καράβια, τον άντρα ν᾿ αντικρίσεις, που άμετρους και ψυχωμένους

 γιους σου σου χάλασα; Καρδιά από σίδερο στα στήθια αλήθεια κλείνεις! Μον᾿ έλα, στο 

θρονί για κάθισε, και τους καημούς μας όλους να γαληνέψουν ας αφήσουμε, κι ας καίγεται

 η καρδιά μας• όχι, δε βγαίνει τίποτα όφελος απ᾿ το φριχτό το κλάμα "

Ο Αχιλλέας, αφού μεσολαβούν στιγμές έντασης, παραγγέλνει να πλύνουν και να 

ετοιμάσουν το σώμα τού νεκρού Έκτορα για να το παραδώσει στον πατέρα του , και 

απολογείται θρηνώντας στον Πάτροκλο για την πράξη του αυτή…


Αχιλλέας


ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ο ηρωισμός και το ξίφος της ΔΥΝΑΜΗΣ!

ΑΧΙΛΛΕΥΣ μέγας πολεμιστής θεματοφύλακας στην Πύλη του Βορρά , αμείλικτος κυνηγός, τον τροχό του χρόνου από το κέντρο του κόσμου ενεργοποιεί την κατάλληλη ώρα και στιγμή.

Ποιος είναι ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ;

Ο Αχιλλέας είναι οργισμένη ατίθαση ημίθεη νιότη, ο ηρωισμός.
 
Είναι το θάρρος, η ανδρεία, η πολεμική αρετή, η δύναμη, η αφοβία

Αchilles

HOMERLAND

Ομηρική Πολιτεία

Οι διαχρονικοί χαρακτήρες των Ομηρικών Επών και 

τα ΟΝΟΜΑΤΑ τους

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Αχιλλέως Επίκλησις


Achilles Contemplating the Body of Patroclus 

Giovanni Antonio Pellegrini

Πάτροκλε....
Έξελθε από τον Συνειδησιακόν Ποταμόν  της Ιστορικής  Πλημμυρίδος!
Για το Κλέος της Πατρίδος!


Αθλητικοί αγώνες για την ψυχή του Πάτροκλου.
Το κάλεσμα των ανέμων.
Η προσευχή του Οδυσσέως.

Η θυσία της κόμης του ειρηνικού δίκαιου κριτή Αχιλλέως

Iλιάς!

Ο Λόγος, το Βιβλίο, τα Έπη,
η μαγική Αθάνατη Ασπίδα προστασία ψυχοστασία
από ψιλά ψεύδη των αναθεματισμών κατά των Ελλήνων!
Το αστέρι του Βορρά!
2800 χρόνια από τον Όμηρο και μετά

 


Funeral games in honour of Patrocles, detail of Greek heroes

Antoine Charles Horace Vernet