Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Αποθρώσκοντες καπνοί

 Σήματα καπνού από ομηρικές  καπνοδόχους σε αποθρώσκοντες ανθρώπους
     


αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,
ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι
ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ
ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ' Ὀδυσσεὺς        60
Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;"


Αποθρώσκω, από θρώσκω, αποπηδώ, ξεπετάγομαι,πολυσήμαντο  ρήμα από την ρίζα ΘΟΡ, στο οποίο ετυμολογείται και ο άνθρωπος. Ό, τι ξεπετάγεται ξεχωρίζει , όπως του πεδίου, ο λόφος είναι ΘΟΡ. Όπως θούρος δυνατός πολεμιστής, ο σκιρτών, θρωσμός θορόςτο σπέρμα του άρρενος,θόρνυμι βατεύω, έρχομαι σε συνουσία λόγω πηδήσεως του σπέρματος
To throb σκιρτώ, δονείται  η καρδιά
Throe οξύς πόνος σουβλιά
Thorn αγκαθωτός προεξέχων

Ομήρου Οδύσσεια  Κ Δούκας σελ.678

Ομηρικές  φρυκτωρίες σε νοηματικές ραψωδίες

1 σχόλιο:

Εδώ Ομηρούπολη Ονειρούπολη