Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Κίονες Αθηνάς

Δόρυ Αθηνάςὣς εἰπὼν ἡγεῖθ', ἡ δ' ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.

οἱ δ' ὅτε δή ῥ' ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,
ἔγχος μέν ῥ' ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν
δουροδόκης ἔντοσθεν ἐϋξόου, ἔνθα περ ἄλλα
ἔγχε' Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,
αὐτὴν δ' ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,        130

καλὸν δαιδάλεον·

Αυτά λέγοντας ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ.
 ηγήθηκε και ακολούθησε η Παλλάδα Αθηνά
και όταν ήταν σε ψηλό δόμο το έγχος έστησε σε κίονα μακρό
δορατόχη καλόξυστη  όπου και τα άλλα τα έγχη 
του καρτερόψυχου Οδυσσέα ίσταντο πολλά
και αυτή σε θρόνο κάθησε  άγοντας  ,
λινό απλώνοντας καλό στολισμένο

1 σχόλιο:

Εδώ Ομηρούπολη Ονειρούπολη