Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Ο Οδυσσέας στην Τροία

Οδυσσέας στην Τροία
"'Έχουμε εξορίσει την ομορφιά από τη ζωή μας. Οι Έλληνες είχαν πάρει τα όλα για αυτήν".  Α. Καμύ

Η  ΔΡΑΣΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ στην ΙΛΙΑΔΑ
 Πολλοί θεωρούν πως ο Οδυσσέας, ήταν ένας άνθρωπος μόνο πολυμήχανος και για τους ελιγμούς της σκέψης του, διάσημος και ονομαστός.  Η τελευταία πράξη στην χ  Οδυσσείας  αποδεικνύει  πως ήταν εξαιρετικός στον χειρισμό του τόξου, όμως ο Οδυσσέας, ήταν και ένας μεγάλος  και γενναίος πολεμιστής  στο ξίφος, το δόρυ  και στο σπαθί μαχόμενος  σε μάχη σώμα με σώμα, έξω από τα τείχη της  άδικης  Τροίας και της φυλακισμένης ομορφιάς.

Ο Οδυσσεύς   σκοτώνει τον Δημοκόωντα  (διὰ κροτάφοιο πέρησεν αἰχμὴ χαλκείη) (4.499)
Ο Οδυσσεύς  σκοτώνει τον Κοίρανο  (5.677)
Ο Οδυσσεύς   σκοτώνει τον Αλάστορα  (5.677)
Ο Οδυσσεύς   σκοτώνει τον Χρομίο  (5.677)
Ο Οδυσσεύς   σκοτώνει τον Άλκανδρο  (5.678)
Ο Οδυσσεύς   σκοτώνει τον Άλιο  (5.678)
Ο Οδυσσεύς   σκοτώνει τον Νοήμονα  (5.678)
Ο Οδυσσεύς   σκοτώνει τον Πρύτανι  (5.678)
Ο Οδυσσέας   σκοτώνει τον Πιδύτη , ἐξενάριξεν  ἔγχεϊ χαλκείῳ  (6.30)
Οδυσσέας    σκοτώνει τον Μολίονα  (11.322)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Ιππόδαμο  (11.335)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Υπείροχο  (11.335)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Δηιοπίτη   (11.420)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Θόωνα   (11.422)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Έννομο  (11.422)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Χερσιδάμαντα (T), δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης νύξεν (11.423)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Χάροπα  (11.426)
Ο Σώκος τραυματίζει τον Οδυσσέα , ὄβριμον ἔγχος διὰ  θώρηκος πολυδαιδάλου  ἠρήρειστο (11.435)
Ο Σώκος  τραυματίζει τον Οδυσσέα , ὄβριμον ἔγχος διὰ  θώρηκος πολυδαιδάλου  ἠρήρειστο (11.435)
Ο Οδυσσέας  σκοτώνει τον  Σώκο, τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ  ἐν δόρυ πῆξεν (11.450)

Πηγή:Μικρός Απόπλους

Το έθνος που θα επιμείνει στη χάραξη μίας ευρείας διαχωριστικής γραμμής
μεταξύ του μαχόμενου ανθρώπου και του σκεπτόμενου ανθρώπου, στις κυβερνήσεις του
οι πόλεμοι  θα γίνονται  από τους ανόητους και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται  από τους δειλούς.
Sir William Francis Butler


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ Ομηρούπολη Ονειρούπολη